TriplAA is altijd op zoek naar het beste voor u.

De boekhouding/administratie kunt u volledig aan ons uitbesteden.

Neem contact op

Nieuws

VAR ook na 1 januari 2016: uitstel invoering modelovereenkomsten

De VAR wordt toch niet afgeschaft op 1 januari 2016. De invoering van het systeem van modelovereenkomsten wordt uitgesteld tot 1 april 2016. Daarna geldt een coulanceperiode tot 1 januari 2017 waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die in een modelovereenkomst staat. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste Kamer. Hij vraagt daarin de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Zo creëert hij tijd om meer modelovereenkomsten te beoordelen en te publiceren en kan hij samen met belangenorganisaties een transitieplan bedenken voor een soepele overgang naar het nieuwe systeem.

lees meer

Drempel opgaaf ICL per 1 januari 2016 verlaagd naar € 50.000

Overschrijdt u per kwartaal met uw intracommunautaire leveringen (ICL) het drempelbedrag van € 100.000? In dat geval moet u de opgaaf ICL per maand doen. In de Btw-richtlijn is dit drempelbedrag echter al sinds 1 januari 2012 verlaagd naar € 50.000. De Europese Commissie heeft Nederland daarom op de vingers getikt. De Nederlandse bepaling (artikel 33b Uitvoeringsbeschikking OB) wordt nu aangepast aan de Btw-richtlijn. Vanaf 1 januari 2016 moeten Nederlandse ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-lidstaten, maandelijks een opgaaf ICL indienen.

lees meer

Voorstellen uit het belastingplan 2016

De belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2016 op een rijtje. Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2016, tenzij anders vermeld: • herziening box 3 per 1 januari 2017: heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige en vervanging van het fictieve rendement van 4% door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Voor het jaar 2017 tot een belastbaar vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige) een fictief rendement van 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen van 4,7% en daarboven van 5,5%; • structurele invoering per 1 januari 2017 van de verhoogde vrijgestelde eenmalige schenking voor de eigen woning tot € 100.000. De ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar zijn, maar hoeft geen kind van de schenker te zijn; • verlaging tarief in tweede en derde belastingschijf van 42% naar 40,15% en verhoging inkomensgrens van het 52%-tarief tot € 66.421; • wijzigingen heffingskortingen: steilere en volledige afbouw algemene heffingskorting, verhoging arbeidskorting maar wel eerder start afbouw, eenmalige verhoging ouderenkorting en verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting; • erfpachtlease wordt voortaan gelijk behandeld als sale-leaseback voor de overdrachtsbelasting; • Kinderalimentatieverplichting niet in box 3.

lees meer

Over Ons

TriplAA is een dynamisch administratie- en advieskantoor dat zich focust op mkb-ondernemingen. Wij verzorgen voor een groeiend aantal klanten de inrichting en het onderhoud van financiële administraties, fiscale aangiften, rapportages en interimopdrachten. Daarnaast onderhouden we goede relaties met onder meer accountants, fiscalisten en juristen, zodat we ook meer specifieke opdrachten voor u kunnen realiseren.
Met ruime ervaring bij een breed scala aan klanten in het midden- en kleinbedrijf én specialistische expertise in sectoren als de akkerbouw, de fruitteelt, de glastuinbouw, veehouderijen en boomkwekerijen, is TriplAA uw specialist en generalist tegelijk. Met de genoemde disciplines heeft ons kantoor grote affiniteit, maar ook in tal van andere branches zijn we actief. Om u als klant zo goed mogelijk te bedienen, verdiepen we ons vergaand in de thema’s en ontwikkelingen die er binnen uw vakgebied toe doen. We willen weten wat u in het dagelijkse ondernemersleven bezighoudt.
Omdat TriplAA een kleinschalig kantoor is, gefundeerd op de basisprincipes van gezond ondernemerschap, begrijpen wij uw financiële en administratieve vraagstukken als geen ander. Wij adviseren u als een ondernemer, die zich voor dezelfde uitdagingen geplaatst weet als u. Het kan niet anders, of dat leidt tot gedegen advies en een vitale financiële huishouding.

Volgens TriplAA zijn er twee belangrijke redenen om een ervaren administrateur en adviseur in de arm te nemen. De eerste is dat werkzaamheden als de administratie, het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de belastingaangifte erg tijdrovend zijn. Daardoor komt u soms minder aan ondernemen toe dan u zou willen. Wanneer u die zaken uitbesteedt, kunt u zich bezighouden met wat u leuk vindt, waar u goed in bent en waar uw onderneming beter van wordt. De tweede is dat een externe administrateur of adviseur uw fiscale en financiële mogelijkheden waarschijnlijk beter in kan schatten. Hij weet waar u binnen de grenzen van de wet recht op hebt. Daarnaast houdt hij in de gaten hoe uw keuzes vandaag de gang van zaken morgen beïnvloeden. Zo neemt u samen de beste beslissingen.

Omdat we vinden dat alle ondernemers recht hebben op een kwalitatieve basisdienstverlening, verricht TriplAA deze werkzaamheden tegen eerlijke en transparantie tarieven. Bij ons betaalt u niet mee aan backoffice en vastgoed. We berekenen uitsluitend onze dienstverlening aan u door. Niets meer en niets minder.
Tegelijkertijd zien we er scherp op toe dat we onze diensten verlenen volgens de hoogste kwaliteitsnormen. We vinden het belangrijk dat u kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, en wij faciliteren daarin. Immers, wat hebt u vandaag aan jaarcijfers van twee jaar geleden? Wij verzorgen uw jaarstukken tijdig, zodat u op de uitkomsten van de analyse doeltreffend kunt inspelen. Op die manier blijven we problemen voor en pakken we de mogelijkheden die zich aandienen.
Werkzaamheden die strikt genomen buiten de expertise van TriplAA vallen, worden door ons uitbesteed. We beschikken over een netwerk van professionals die volgens dezelfde maatstaven werken als wij. Specifieke adviesopdrachten en bijvoorbeeld salarisadministratie besteden we bij hen uit. Ook zo kunnen we het niveau van ons dienstenpakket hoog houden.

Het liefst voert TriplAA haar gesprekken, bijvoorbeeld over de uitkomsten van financiële rapportages, in de omgeving waarbinnen u onderneemt. Daar leeft immers uw bedrijf, daar krijgt uw droom gestalte. En waar praat u gemakkelijker over uw onderneming dan op de plek het allemaal gebeurt?

Diensten

financiele administratie

Financiële administratie, fiscale aangiften, advisering en rapportages

Om tijdig op ontwikkelen binnen uw bedrijf te kunnen anticiperen, hebt u baat bij een proactieve administrateur. TriplAA zorgt ervoor dat u tijdig de jaarrekening ontvangt, aan de hand van... LEES MEER

neem contact op
Starters

Starters

Als startend ondernemer hebt u al genoeg aan uw hoofd. Acquisitie plegen, plannen schrijven, naar de Kamer van Koophandel, noem maar op. En de administratie? Tja, die schiet er in die beginperiode ...LEES MEER

neem contact op
Interim Opdrachten

InterimOpdrachten

Bent u als accountantskantoor op zoek naar administrateurs en adviseurs met een brede ervaring in tal van branches, dan kunt u TriplAA inschakelen. Tijdens piektijden in de financiële dienstverlening... LEES MEER

neem contact op
TriplAA

Administratieve en adviseurs


De Hoeve 19

6674 HB Herveld


(0488) 42 83 92

info@TriplAA.nl